Produkter & Tjänster

VI GÖR DIN VARDAG TRYGGARE MED

KVALITET, SNABBHET, FLEXIBILITET

OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET

En viktig förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö är att alla, oavsett befattning, har grundläggande kunskaper om brandskydd och säkerhet.

 

Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer som vistas i en byggnad eller annan anläggning vid brand ska kunna utrymma till det fria eller annan säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.

 

Vi projekterar och skräddarsyr brandskydd och utrymningsstrategi efter företagets förutsättningar och behov.

 

För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.


Vi har flera utmärkta hjälpmedel i vår omfattande portfölj av beprövade lösningar inom brand och säkerhet som skyddar både människor och egendom.


Vi ser även över allt från skyltar till nödbelysning, brandsläckare och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

  

Behöver du hjälp att hitta de rätta produkterna, service eller tjänster för just din verksamhet eller är du osäker på om ni har rätt skydd?


Hör gärna av Er till oss för kostnadsfri genomgång av företagets brandsäkerhet.

PRODUKTER

För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.


Dessa är några exempel av produkter vi tillhandahåller. • Brandredskap
 • Rökluckor
 • Brand och Utrymninslarm
 • Trygghetssystem
 • Släckanläggningar
 • Hjärtstartare
 • Förstahjälpen
 • Boendesprinkler


SERVICE & TJÄNSTER

En viktig förutsättning för en trygg och säker arbetsmiljö är att alla, oavsett befattning, har grundläggande kunskaper om skydd mot brand, sjukvård, larmrutiner och utrymning.


Det grundläggande kravet för utrymning är att de personer som vistas i en byggnad eller annan anläggning vid brand ska kunna utrymma till det fria eller annan säker plats innan kritiska förhållanden uppstår.


Välutbildad personal ger kortare utrymningstid och minskar risken för brand eller olycka.


EttSkydd Brand och Säkerhet projekterar och skräddarsyr efterlysande utrymningssystem efter företagets förutsättningar och behov.


Vi ser även över allt från skyltar till nödbelysning, brandsläckare och det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).


Behöver du hjälp med utbildning, utrymningsövning, utrustning eller är du osäker på om ni har rätt skydd, hör gärna av dig till oss för kostnadsfri genomgång av företagets brandsäkerhet


 • Brandorsaksutredningar

 • Brandskyddsdokumentation

 • Brandskyddsinventering och Riskinventering

 • Upprättande av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

 • Klassningsplaner

 • Krishantering

 • Insatsplanering

 • Underhåll och service av brandsläckare

 • Underhåll och service av brandposter

 • Underhåll och service av släckanläggningar

 • Underhåll och service av rökluckor

 • Underhåll och service av brand och utrymningslarm

 • SBA (Systematiskt brandskyddsarbete)

 • SAM (Systematiskarbetsmiljö)

 • Hot och Våld


3 ENKLA STEG FÖR ATT BLI KUND HOS OSS

1.


Kundkontakt & avtal


2.


Planering & Leverans


3.


Utvärdering & Uppföljning


LETAR DU EFTER HÖGKVALITATIVA OCH PRISVÄRDA PRODUKTER OCH TJÄNSTER?